Přihlášky na internetu

Kdo chce, může se přihlásit do naší autoškoly Praha na internetu on line. K tomu však nám musí doručit také potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti. Na vaše požádání vám ho vydá váš ošetřující praktický lékař. Potom již budete splňovat všechny podmínky pro zahájení vlastní výuky. Ta započne teoretickou přípravou, na ní pak plynule naváže praktický výcvik. Vždy u toho budou vaší učitelé.

Máme příznivé ceny
Nezkoušejte řídit motorové vozidlo ještě před tím než si vyřídíte řidičský průkaz. Nesmí se to. Ohrozil byste život svůj, ale především životy dalších osob, které by se v danou chvíli nacházely poblíž. Nejprve zvládněte předepsané učivo, naučte se řídit pod vedením některého z našich instruktorů a teprve následně můžete vyrazit do ulic.