Celá řada činností

Firma, která nabízí čištění kanalizace samozřejmě nabízí celou řadu dalších činností, které jsou s  touto prací jakýmkoli způsobem spojené. Činností, které jsou velmi důležité a nad nimiž mnozí lidé tolik ohrnují nos. Týká se to například také likvidace odpadu nebo odvozu nebezpečného odpadu. Dále se jedná o různé kontrolní a revizní činnosti jako například revize kanalizace kamerovým systémem, prohlídka a kontrola odpadu, zkoušky těsnosti odpadních trubek, revize hydrovrtů.
 

Nemusíte mít vůbec žádné obavy

A v neposlední řadě se jedná také o údržbu a opravu odpadních trubek a jejich systémů, včetně trasování. Díky technice se dnes jedná o bezvýkopovou činnost, takže nejsou na místě obavy, že okolí bude dlouhodobě znehodnoceno kvůli rozkopání.